• Wybory samorządowe 2018 - zagłosuj 21 października

Kandydaci do Rady Powiatu Lęborskiego – okręg nr 1 – Lębork

Ryszard Wenta

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 1

Doświadczony samorządowiec, pierwszy demokratycznie wybrany burmistrz Lęborka, 12 lat pracował w zarządzie powiatu jako starosta i wicestarosta lęborski.

Od wielu lat zaangażowany w pracę społeczną na rzecz mieszkańców powiatu oraz w projekty o randze krajowej i międzynarodowej. Od 1982 roku należy do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w którym drugą kadencję jest prezesem oddziału w Lęborku. Efektem pracy środowiska ZKP liczącego blisko 200 członków są wydarzenia upowszechniające kulturę regionalną, religijne w języku kaszubskim, służące integracji środowiska, promujące nauczanie języka kaszubskiego w szkołach. W 2008 roku przyczynił się do powstania Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba, której cały czas przewodniczy. Skupia ona podmioty z 3 województw , była zaangażowana w wytyczenie i oznakowanie Drogi od Kretyngi na Litwie przez Lębork do Rostoku w Niemczech, świadczy pomoc dla pielgrzymów jakubowych. Od 2001 roku należy do Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba i zabiega o propagowanie kultu Patrona Lęborka.

Lęborski Lew od 2010 roku oraz Ambasador Kaszub od 2011 roku. Zawodowo koordynator projektu rewitalizacji obszaru miasta Lębork Nowy Świat.

Agnieszka Pujsza - Pomorska

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 2

Współzałożycielka w 2013 roku i prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”.  Wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu administracji i rachunkowości w pracy społecznej. Jest m.in., twórca akcji „Bezpłatny PIT” a będąc radną powiatową  (2006 – 2014) była przewodniczącą  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.  Zawodowo jest od lutego 2016 roku główną księgową w Zakładzie Komunikacji Miejskiej. Więcej, łącznie z programem, na www.agnieszkapomorska.pl

Mirosław Siergiej

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 3

Zna bardzo dobrze sprawy funkcjonowania samorządu lokalnego oraz problemy mieszkańców dzięki swemu zaangażowaniu społecznemu i pracy zawodowej. Przez 20 lat pracował w lęborskim szpitalu, od 10 lat zarządza miejską komunikacją. Doświadczony samorządowiec (był radnym miejskim w latach 1998 – 2006), współzałożyciel w 2001 roku, przez kadencję prezes a obecnie członek zarządu Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła.

Regina Szczupaczyńska

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 4

Absolwentka Szkoły Chorążych Pożarnictwa, pełniła przez 27 lat służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, obecnie na emeryturze. Współzałożycielka w 2001 roku i obecna prezes Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła. Regionalistka, członkini zarządu lęborskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, koordynatorka Festiwalu „Muzyka Regionów”, jednej z głównych imprez w ramach patronalnych Lęborskich Dni św. Jakuba . Współzałożycielka Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” oraz Zespołu Regionalnego „Frantówka”, którym obecnie kieruje.

Marzena Goike

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 5

Posiada wykształcenie menadżersko-administracyjne, które z powodzeniem wykorzystuje w pracy zawodowej, od 15 lat jako pracownik administracji samorządowej.

Pasjonatka łucznictwa tradycyjnego, członkini  Łuczników Powiatu Lęborskiego, od 12 lat współorganizatorka międzynarodowych turniejów łuczniczych w Lęborku oraz regionalnych w Obliwicach. Zdobywczyni 5. miejsca w Mistrzostwach Świata 2018 w łucznictwie tradycyjnym. Wspierała funkcjonowanie lęborskich szkół angażując się w prace Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1 oraz Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Irena Kotłowska-Kifer

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 6

Z wykształcenia informatyczka, co od 20 lat z powodzeniem zawodowo wykorzystuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku. Społecznie zaangażowana w działalność regionalną, m.in. jako sekretarz zarządu lęborskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pasjonatka turystyki rowerowej, zdeterminowana aby poprawić  na terenie powiatu bezpieczeństwo jazdy rowerzystów.

Sylwia Skroś

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 7

Od 21 lat związana z lęborską oświatą, pracuje na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w Powiatowym Centrum Edukacyjnym  w Lęborku.  Pasjonatka copywritingu, jest odpowiedzialna m.in. za medialną prezentację Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska”, zarządza blogiem modowym, prowadzi gazetę internetową „Lęborskie Fakty Młodych”. Społecznie związana z Lęborskim Stowarzyszeniem św. Jakuba Apostoła, organizuje konkurs powiatowy na Lęborską Maskę Jasełkową, prowadzi Miejskie Jasełka, tworzy Forum Młodych „Menadżerowie Pana”.

Tadeusz Dampc

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 8

Wypracował emeryturę jako kierowca zawodowy w Zakładzie Komunikacji Miejskiej oraz w lęborskim inspektoracie Zakładu Usług Społecznych. Był skutecznym reprezentantem interesów załogi w Radzie Pracowniczej oraz „starej” Solidarności. Miłośnik kultury regionalnej, od wielu lat członek i solista Zespołu Regionalnego „Levino”.

Jakub Ulewicz

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 9

Ratownik medyczny i pielęgniarz z wyższym wykształceniem, od 8 lat pracujący w Zespole Ratownictwa Medycznego oraz w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lęborskiego SPS ZOZ. Pragnie, aby pacjenci trafiający na SOR byli sprawnie i życzliwie obsługiwani.

Elżbieta Michalska

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 10

Od 15 lat kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.  Drugą kadencję jest członkiem zarządu Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku. Koordynatorka wielu unijnych projektów nakierowanych na pomoc osobom mniej zaradnym życiowo. W 2017 roku otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

Andrzej Kurzydło

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 11

Nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2 w Lęborku,  przekształconym od roku na  Szkołę Podstawową nr 7. Wiedzę zawodową wykorzystuje poza pracą w szkole jako  instruktor, trener i menadżer sportu. W Młodzieżowym Klubie Sportowym Lew Lębork udanie zaraża swoją pasją dzieci i młodzież – prowadzi tu m.in. drużynę piłki nożnej kobiet.

Szymon Medalion

Okręg nr 1 - Lębork / Pozycja: 12

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z wykształcenia jest familiologiem. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Zajmuje się współpracą organizacji pozarządowych i samorządów – jest współautorem Modelu Kontraktowania Usług Społecznych i licznych publikacji branżowych.  Swoją wiedzę i umiejętności  wykorzystuje wspierając młodzież z rodzin zastępczych w procesie usamodzielniania – prowadzi obecnie biuro mentoringu i warsztaty Wehikuł Usamodzielnienia.

Prezes Regionalnego Centrum Młodzieży, szkoleniowiec i trener. Zajmuje się też profesjonalną realizacją różnego rodzaju imprez dla wszystkich grup wiekowych (od przedszkolaków po seniorów) pod względem muzycznym, artystycznym jak i animacyjnym. DJ – Imprezy na medal