• Wybory samorządowe 2018 - zagłosuj 21 października

Kandydaci do Rady Powiatu Lęborskiego – okręg nr 3 – Nowa Wieś Lęborska/Cewice

Marian Borek

Okręg nr 3 / Pozycja: 1

Doświadczony samorządowiec: przez 18 lat radny Gminy Nowa Wieś Lęborska, 12 lat był wójtem Gminy Nowa Wieś, następnie przez dwie kadencje radnym Rady Powiatu Lęborskiego, w tym przez 4 lata członkiem zarządu powiatu.

Z wykształcenia technik rachunkowości i mgr administracji, od 2007 roku z powodzeniem szefuje Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, odpowiedzialny za miejską pływalnie i stadion, organizator wielkich wydarzeń kulturalnych i sportowych, w tym Lęborskich Dni Jakubowych oraz miejski koordynator finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Znajduje czas na pracę społeczną: jest wieloletnim prezesem zarządu powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, skarbnikiem koła wędkarzy w Zdrzewnie, wiceprezydentem Klubu Motocyklowego „Motolegion” w Lęborku.

Jan Drozd

Okręg nr 3 / Pozycja: 2

Przez 25 lat Komendant Powiatowy/Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, od lutego 2017 roku w stanie spoczynku. Tworzył na ziemi lęborskiej Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, a następnie im kierował i go udoskonalał.  Ceniony za dobrą współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Był członkiem NSZZ „Solidarność”, w latach 1992-1994 sekretarzem Krajowej Sekcji Pożarniczej „Solidarności”.

Doskonale zna potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego oraz bezpieczeństwa na drogach wraz z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym – tym zagadnieniom chce się poświęcić w samorządzie.

Manuela Juńczyk

Okręg nr 3 / Pozycja: 3

Ma 43 lata, z czego przez  19 lat mieszkała w Cewicach, a od 4 w Lęborku. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, jest nauczycielem w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach.

Współzałożycielka i prezes Koła Gospodyń Wiejskich Arkana w Cewicach, przez wiele lat zaangażowana w pracę Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Cewicach. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cewicach dobrze zna problemy osób mniej życiowo zaradnych w Gminie – chce jeszcze bardziej zaangażować się w ich rozwiazywanie.

Wiesława Zarzycka

Okręg nr 3 / Pozycja: 4

Absolwentka filologii angielskiej w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, od 1993 roku jest nauczycielką języka angielskiego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku, uczyła również w prywatnym LO oraz prowadziła kursy językowe dla różnych grup mieszkańców powiatu. Prywatny przedsiębiorca.

Zaangażowana w przygotowanie i opiekę nad wolontariatem młodzieżowym. Od urodzenia mieszkanka gminy Nowa Wieś Lęborska.

Tomasz Bikowski

Okręg nr 3 / Pozycja: 5

54 lata, mgr inż. informatyk, pracownik szpitala w Lęborku od 2000 roku, wcześniej przez 13 lat był nauczycielem w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku.

Mieszkaniec Krępy Kaszubskiej, wspiera społeczność lokalną przez zaangażowanie w Radzie Parafialnej. Przez dwie kadencje był radnym  Gminy Nowa Wieś Lęborska, dobrze zna problemy samorządowe.

Marian Kasprzak

Okręg nr 3 / Pozycja: 6

Technik budownictwa, od 32 lat pracujący w Miejskim  Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lęborku, ostatnio jako kierownik sekcji remontowo-montażowej. Zaangażowany w działalność Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników – pełnił  funkcje przewodniczącego związku oraz społecznego inspektora pracy w swojej firmie.

Zna dobrze problemy swojego środowiska zamieszkania. Obecnie jest mieszkańcem Łebienia, poprzednio Cewic. Pełnił przez 3 lata funkcję prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Łebień.

Gabriel Piechowiak

Okręg nr 3 / Pozycja: 7

Mgr historii, ukończył również Podyplomowe Studia Wychowania Fizycznego, Zdrowotnego i Korektywy. Od 2010 roku emeryt. Ma duże doświadczenie pedagogiczne i samorządowe. Był nauczycielem w Bukowinie i Łebuni, przez 7 lat dyrektorem szkoły w Łebuni. Przez kilka kadencji był radnym w Cewicach, w tym przewodniczącym Rady Gminy a w latach 1995-98 wójtem tej gminy.

Znany z zaangażowania społecznego na rzecz lokalnej społeczności: członek Towarzystwa Historycznego Gminy Cewice, sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni, prezes Ludowego Klubu Sportowego Łebunia, animator sportu na Orliku w Łebuni.

Paulina Szymikowska

Okręg nr 3 / Pozycja: 8

18 lat, mieszkanka Bukowiny, absolwentka II LO w Lęborku, studentka Pedagogiki na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Należy do  Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”, w którym jest sekretarzem Komisji Rewizyjnej. Zaangażowana w życie parafialne oraz społeczności Sołectwa Bukowina. Chce wspierać kultywowanie historii i tradycji regionalnej oraz promować i służyć pomocą utalentowanym dzieciom i młodzieży oraz zadbać o poprawę jakości życia na terenie całego samorządu powiatowego.