Program wyborczy dla Powiatu Lęborskiego

Program wyborczy kandydatów KWW Ziemia Lęborska do Rady Powiatu Lęborskiego na kadencję 2018 – 2023

Nowo wybrani radni z listy Komitetu Wyborczego Wyborców ZIEMIA LĘBORSKA będą rzetelnie pracowali, aby w SAMORZĄDZIE POWIATU LĘBORSKIEGO wprowadzić w sposób rzeczywisty:

  1. Otwarty urząd

Starostwo powiatowe winno stale starać się o poprawę obsługi interesantów. We wszystkich wydziałach powinny obowiązywać jednakowe standardy.

Jakość obsługi powinna być potwierdzona zewnętrznym certyfikatem jakości.

  1. Konkurencyjne szkoły

Szkoły powiatowe – zarówno licea, zasadnicze szkoły zawodowe, jak i  jak technika powinny osiągać poziom egzaminów zewnętrznych wyższy od średniego poziomu wojewódzkiego.

Powiat powinien aktywnie wspierać w tym szkoły i nauczycieli oraz promować szkolnictwo zawodowe m.in. przez dostęp do praktyk w  zakładach pracy, pracownie zawodowe  wyposażone w nowoczesne maszyny, godziwe wynagrodzenie dla instruktorów zawodu, również w zakładach pracy.

  1. Przyjazny szpital

Pacjenci powinni czuć staranną i troskliwą opiekę już od momentu trafienia do izby przyjęć. Powiat powinien wspierać inwestycje szpitala, ale jednocześnie powinien wymagać odpowiedniego podejścia personelu do pacjentów.

Należy m.in.: ponownie przekazać opiekę nocną i weekendową na zewnątrz za symboliczną prowizję,  uzależnić część wynagrodzenia dla dyrektora szpitala od stopnia zadowolenia pacjentów oraz od obecności na terenie placówki poza standardowym czasem pracy, wprowadzić faktyczny system kolejkowy pacjentów do lekarzy specjalistów w poradni i wprowadzić do poradni rzeczywistą rejestrację telefoniczną.

  1. Bezpieczne drogi

Należy prowadzić systematyczne remonty dróg powiatowych mając na uwadze bezpieczne poruszanie się zarówno kierowców, rowerzystów, pieszych oraz pojazdów transportu publicznego i zaopatrzenia.

Należy m.in.: zmodernizować ciąg dróg powiatowych od Kębłowa przez Garczegorze, Sarbsk do Łeby, aby stworzyć komfortową alternatywę dla drogi wojewódzkiej 214, w ramach remontów dróg zadbać o bezpieczny przejazd rowerzystów, skutecznie ograniczać prędkość jazdy przez budowę wysepek i wyniesionych przejść dla pieszych, doprowadzić do budowy nowej  drogi dojazdowej do wysypiska śmieci w Czarnówku z pominięciem przejazdu przez Nową Wieś Lęborską.

  1. Rodziny i osoby potrzebujące wsparcia

Wsparcie dla seniorów, rodzin wielodzietnych oraz osób z niepełnosprawnościami i terminalnie chorych.

Będziemy zabiegać m.in. o powołanie zakładu opiekuńczo-leczniczego na bazie szpitala dla chorych wymagających specjalistycznej opieki, z możliwością codziennych odwiedzin, o użyczenie dla samorządu miasta Lęborka pomieszczeń po Domu Dziecka przy Okrzei na Osiedlowy Klub Seniora,  o wsparcie budowy i funkcjonowania Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego przez pomoc finansową na rzecz wkładu własnego do projektu ze środków unijnych oraz na przygotowanie wolontariuszy do pracy w hospicjum.

  1. Atrakcyjna Błękitna Kraina

Promocja walorów powiatu lęborskiego i angażowanie się w przedsięwzięcia związane z zapewnieniem dobrostanu środowiska oraz wydłużeniem okresu wypoczynku turystów, m.in. przez wspieranie przygotowania ofert turystyki aktywnej i pakietów turystycznych na bazie walorów przyrodniczych, imprez i wydarzeń oraz bazy noclegowej i gastronomicznej całego powiatu.

  1. Aktywni mieszkańcy

Będziemy wspierać stowarzyszenia, fundacje  i grupy nieformalne angażujące się na rzecz pozostałych mieszkańców powiatu oraz odwiedzających nas Gości, m.in. dbających o upowszechnianie różnorodności kulturowej powiatu lęborskiego, nagradzać wyróżniających się druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, honorować panie zorganizowane w kołach wiejskich i miejskich.