• Wybory samorządowe 2018 - zagłosuj 21 października

Rejestr finansowy

Rejestr zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Lęborska
ul. Krzywoustego 1 ; 84-300 Lębork

Pełnomocnik wyborczy – Mirosław Siergiej zam. Lębork
Pełnomocnik finansowy – Teresa Jadwiga Ziębicka zam.Lębork

Lp Data wpisu Data wpłaty Imię ( imiona) Nazwisko Miejscowość Kwota Łączna Dodatkowe
zamieszkania wpłaty kwota wpłat informacje
1 2018-10-08 2018-10-03 Bogdan Antoni Oszmian Lębork 219,00 2318,31
2 2018-10-08 2018-10-04 Artur Jarosław Obolewski Lębork 844,44 2227,97
3 2018-10-08 2018-10-05 Ryszard Tadeusz Wenta Lębork 810,69 2691,60
4 2018-10-08 2018-10-08 Artur Jarosław Obolewski Lębork 320,00 2547,97
5 2018-10-10 2018-10-10 Witold Tadeusz Namyślak Lębork 4221,9 6221,90
6 2018-10-11 2018-10-10 Liliana Gałaman Lębork 1600,00 3599,00
7 2018-10-11 2018-10-11 Witold Tadeusz Namyślak Lębork 1275,00 7496,90
8 2018-10-17 2018-10-16 Witold Tadeusz Namyślak Lębork 2696,00 10192,90
9 2018-10-17 2018-10-16 Liliana Gałaman Lębork 190,00 3789,00
10 2018-10-19 2018-10-18 Witold Tadeusz Namyślak Lębork 5450,00 15642,90
11 2018-10-19 2018-10-19 Witold Tadeusz Namyślak Lębork 2500,00 18142,90
12 2018-11-02 2018-10-30 Witold Tadeusz Namyślak Lębork 2062,00 20204,90
13 2018-11-02 2018-10-31 Witold Tadeusz Namyślak Lębork 908,80 21113,70
14 2018-11-02 2018-11-02 Witold Tadeusz Namyślak Lębork 8552,00 29665,70
15 2018-11-02 2018-11-02 Halina Namyślak Lębork 12080,00 14132,01