• Wybory samorządowe 2018 - zagłosuj 21 października

Witold Namyślak – kandydat na burmistrza Lęborka

Burmistrz Lęborka od 2010 r. (wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2002-2007 oraz 1993 – 1998). W wyborach w 2014 r. uzyskał reelekcję – w II turze zdobył ponad 57 proc. głosów. Jest mgr ekonomii, ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności finanse przedsiębiorstw. W latach 1998-2002 członek Zarządu Województwa Pomorskiego, 2007-2010 poseł na Sejm RP. Jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów.

Zrealizowane i realizowane działania i inwestycje w Lęborku

– Elektrociepłownia – nowoczesna, ekologiczna, opalana biomasą; oprócz ciepła produkuje też prąd elektryczny,

– Budowa nowych mieszkań komunalnych (Łasaka 2 i 2A, Konopackiej 3, Gierymskiego 3, Czecha, Marusarzówny 4) i tworzenie lokali socjalnych,

– Budowa dróg, ścieżek rowerowych w różnych dzielnicach miasta, nowego mostu przez Łebę (Weterynaryjna),

– Projekt Lęborski Węzeł Przesiadkowy (projekt obejmujący m.in. budowę tunelu pod torami PKP do ul. Żeromskiego, remont ulic, budowę parkingów i przystanków dla komunikacji zbiorowej w rejonie dworca PKP),

– Rewitalizacja obszaru Lębork Nowy Świat w ramach projektów „Ożywienie Lęborka Nowy Świat – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji” i „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat”,

– Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości: utworzenie, wraz z infrastrukturą, Podstrefy Lębork w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku d. Zwaru,

– Wdrażanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Żeromskiego,

– Projekt „Skarby Lęborka” ( przebudowa i rewitalizacja m.in. wieży ciśnień w Parku Chrobrego, remont i budowa ulic, mostu w centrum miasta, remont wież zabytkowych kościołów i udostępnienie ich dla mieszkańców i turystów,

– Realizacja projektu „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork” czyli zielona rewolucja, które obejmie 11 obszarów w mieście (parki, skwery, stawy, obszary na os. Sportowa i in.),

– Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej szkolnej i miejskiej – nowe obiekty sportowe przy SP 4, SP 7, place zabaw przy SP 1, 7, 8, przedszkolu nr 9, siłownie zewnętrzne, doposażenie obiektów sportowych np. oświetlenie bieżni na stadionie miejskim.